Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16:00
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Zakres działania

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie wykonuje zadania określone przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, a w szczególności:

 1. Prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej, polegającej na wykonywaniu:
  • kontroli działania starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  • kontroli działania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
  • inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
  • kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
 2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.
 3. Wydawanie postanowień i decyzji w I instancji w sprawach obiektów budowlanych: hydrotechnicznych, dróg krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych, usytuowanych na obszarze kolejowym, usytuowanych na terenach zamkniętych.
 4. Wydawanie decyzji i postanowień w I instancji, w sprawach wyrobów budowlanych.
 5. Wydawanie decyzji i postanowień w II instancji.
 6. Prowadzenie postępowań w trybie nadzwyczajnym.
 7. Współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej.
 8. Prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń w sprawach, w których organem I instancji jest Wojewoda.
 9. Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych: dróg krajowych i wojewódzkich, obiektów hydrotechnicznych, lotnisk cywilnych, usytuowanych na obszarze kolejowym, usytuowanych na terenach zamkniętych.Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie