Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16:00
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Statystyki działalności

Działalność nadzoru budowlanego w województwie podkarpackiem w latach 1999 - 2018 - statystyka:


Orzecznictwo administracyjne oraz działalność WINB na terenie woj. podkarpackiego Pobierz
Wydane decyzje i postanowienia WINB - ogółem jako organ I i II instancji.

Decyzje i postanowienia wydane przez WINB w Rzeszowie jako organ II instancji - ogółem.

Decyzje i postanowienia wydane przez WINB w Rzeszowie jako organ II instancji.

Decyzje i postanowienia wydane przez WINB w Rzeszowie jako organ II instancji zaskarżone do WSA.

Działalność kontrolna WINB jako organu I instancji na terenie woj. podkarpackiego.

Kontrole organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego I instancji przeprowadzone przez WINB.

Orzecznictwo administracyjne oraz działalność kontrolna powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego na terenie województwa podkarpackiego w roku 2018 Pobierz
Działalność kontrolna organów I instancji na terenie województwa podkarpackiego w roku 2018.

Działalność kontrolna organów I instancji na terenie województwa podkarpackiego w roku 2018 r.

Liczba obiektów wielkopowierzchniowych znajdujących się na terenie woj. podkarpackiego - dane za 2018 rok

Nakazy rozbiórek - województwo podkarpackie
(wydane przez PINB i WINB).
Pobierz
Ilość wydanych nakazów rozbiórek, wszczętych postępowań egzekucyjnych i rozbiórek wykonanych.

Rozbiórki wykonane (wg decyzji wydanych przez PINB i WINB).

Nakazy rozbiórek wydane przez PINB i WINB z tytułu art: 48, 49b, 51, 67.

Nakazy rozbiórek wydane przez PINB i WINB ogółem,
w tym rozbiórki budynków mieszkalnych

Ruch budowlany na terenie województwa podkarpackiego - decyzje wydane przez PINB i WINB Pobierz
Ilości obiektów oddanych do użytkowania na terenie województwa podkarpackiego.

Ilość obiektów oddawanych do użytkowania na terenie województwa podkarpackiego

Ilość obiektów oddawanych do użytkowania na terenach zamkniętych województwa podkarpackiego

Kontrole wyrobów budowlanych dokonywane przez WINB Pobierz
Kontrole wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu.

Liczba podmiotów kontrolowanych.

Liczba kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu.

Liczba wydanych decyzji i postanowień dot. wyrobów budowlanych nie spełniających wymagań ustawy o wyrobach budowlanych.

Katastrofy budowlane na terenie województwa podkarpackiego. Pobierz
Katastrofy budowlane

Odpowiedzialność zawodowa osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na terenie województwa podkarpackiego. Pobierz
Odpowiedzialność zawodowa

Dodatkowe działania nadzoru budowlanego poza bieżącą działalnością wynikająca z przepisów Prawa budowlanego. Pobierz
Dodatkowe działania nadzoru budowlanego

Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie