Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16:00
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Wydział Orzecznictwa Administracyjnego

p.o. Naczelnika Wydziału - mgr inż. Ewelina Korczyńska - pok. nr 5, nr telefonu - wew. 15

Do zakresu działania Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego należy:

  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora jako organu II instancji,
  • wykonywanie funkcji organu odwoławczego i organu nadzoru w zakresie egzekucji administracyjnej,
  • prowadzenie spraw związanych z występowaniem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie odpowiedzi w tym zakresie,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Nr
pokoju
OrganizacjaNr telefonu
13Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- krośnieński
- m. Krosno
- ropczycko-sędziszowski
- rzeszowski
wew. 23
14Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- kolbuszowski
- łańcucki
- sanocki
wew. 24
15Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- brzozowski
- jasielski
- lubaczowski
- niżański
- tarnobrzeski
- leski
wew. 25
16Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- bieszczadzki
- dębicki
- przemyski
- m. Rzeszów
wew. 26
17Orzecznictwo II instancji dla powiatów:
- jarosławski
- leżajski
- mielecki
- m. Przemyśl
- przeworski
- stalowowolski
- strzyżowski
- m. Tarnobrzeg
wew. 27

Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie