Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16:00
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Kierownictwo

 • mgr inż. arch. Ryszard Witek
  Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 • inż. Zofia Majka.
  Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego


 • mgr inż. Ewelina Korczyńska
  p.o. Naczelnika Wydzału Orzecznictwa Administracyjnego

 • mgr inż. Marek Wójcik
  Naczelnik Wydzału Inspekcji i Kontroli

 • mgr inż. Lidia Matuszkiewicz
  Naczelnik Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych


Zakres kompetencji ww. osób określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 27.07.2011 r.


Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie