Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16:00
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Wydział Inspekcji i Kontroli

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Marek Wójcik - pok. nr 6, nr telefonu - wew. 16

Do zakresu działania Wydziału Inspekcji i Kontroli należy:

 • prowadzenie kontroli kompleksowych i doraźnych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowanego I instancji,
 • działalność inspekcyjna w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów i robót budowlanych.
 • prowadzenie kontroli kompleksowych:
  • starosty, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  • powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • prowadzenie kontroli doraźnych organów, wymienionych w pkt. 1, w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej i kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowanego i utrzymania obiektów budowlanych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji:
  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • dróg publicznych krajowych (w tym autostrady i drogi ekspresowe) oraz drogi wojewódzkie wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  • usytuowanych na obszarze kolejowym,
  • usytuowanych na obszarze lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji (jw.),
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Nr
pokoju
OrganizacjaNr telefonu
3Obszary kolejowe, tereny zamkniętewew. 13
9Drogi krajowe, drogi wojewódzkie, obiekty lotnisk cywilnychwew. 19
10Drogi krajowe (w tym autostrady i drogi ekspresowe) oraz drogi wojewódzkie, obiekty hydrotechnicznewew. 20

Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie