Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16:00
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Materiały do pobrania

Poniższe formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa.
Zostały opracowane w celu ułatwienia stronom składania kompletnych wniosków,zawiadomień i oświadczeń.

Stosowanie poniższych formularzy nie jest obowiązkowe !

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Formularze pobierz

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Ankiety dotyczące powodzi

Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie