Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16:00
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Strona główna

Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych i nowe regulacje z zakresu nadzoru rynku -Konferencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Serdecznie zapraszam na Konferencję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych i nowe regulacje z zakresu nadzoru rynku.

Celem spotkania jest przedstawienie nowych rozwiązań prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i udostępniania ich na rynku krajowym oraz funkcjonowania systemu nadzoru rynku wyrobów. Do wzięcia udziału zachęcamy producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych, członków organizacji i stowarzyszeń budowlanych, architektów, inżynierów, przedstawicieli środowisk naukowych oraz studentów.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2016 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 1.01.

Otwarcie Konferencji nastąpi o godz. 11.00, przewidywane zakończenie ok. godz. 14.30.

Rejestracja uczestników na spotkanie odbywa się poprzez stronę internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - www.gunb.gov.pl.UWAGA! Nowelizacja Ustawy o wyrobach budowlanych.

Serdecznie zapraszam na Konferencję Regionalną pt. NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH. organizowaną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Konferencja odbędzie się w dniu 13 października 2015 r. w Lublinie w Auli III Politechniki Lubelskiej, Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Nadbystrzyckiej 40. Otwarcie spotkania nastąpi o godz. 11.00, zakończenie o godz. 15.00.
W dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 13 sierpnia 2015 r. poz. 1165).

Konferencja ma na celu omówienie oraz popularyzację wiedzy na temat nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych w środowiskach związanych z branżą budowlaną - producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych, przedstawicieli organizacji budowlanych, a także pracowników nadzoru budowlanego.
Konferencja Regionalna ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - www.gunb.gov.pl - w zakładce Konferencje Regionalne - „Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych".


UWAGA! Nowelizacja Prawa Budowlanego.

W dn. 28.06.2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443). Celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych.

czytaj więcej...


Wdrożona od dnia 1 stycznia 1999r. reforma dotychczasowego państwowego nadzoru budowlanego, oparta o ustrojową zasadę decentralizacji kompetencji, wyznaczyła kompetencję terenowych organów rządowych i samorządowych odpowiednio do podziału administracyjnego kraju. Wyodrębione ze struktur administracji inspektoraty nadzoru budowlanego jako oddzielne służby, zostały przystosowane do samodzielnego funkcjonowania. Inspektoraty nadzoru budowlanego działają jako organy administracji publicznej o właściciwościach ogólnej.
W województwie podkarpackim utworzony został Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowanego z siedzibą w Rzeszowie wchodzący w skład zespolonej administracji wojewódzkiej oraz 25 powiatowe inspektoraty nadzoru budowalnego (21 w powiatach ziemskich i 4 grodzkie) wchodzące w skład zespolonej administracji powiatowej.


Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie